Hệ thống sẽ quay lại thao tác của bạn sau giây nữa. Bạn cũng có thể click chuột vào màn hình để tiếp tục thao tác.