Sau giai đoạn nhập dữ liệu theo lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã mở toàn bộ tài khoản của các đơn vị để hoàn thiện, chỉnh sửa dữ liệu PCGD-CMC (nếu có), các tỉnh cần hoàn thành chốt số liệu theo yêu cầu của năm 2015, đến hết ngày 31/1/2016, Bộ sẽ đóng hệ thống (không cập nhật được nữa) để chuyển sang việc khai thác dữ liệu.

Quên mật khẩu ?          Đăng nhập

Hỗ trợ lấy lại mật khẩu.


Hướng dẫn lấy lại mật khẩu: Hãy nhập chính xác địa chỉ Email và tài khoản của bạn theo mẫu trên, chọn "Gửi lại mật khẩu", hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới tới địa chỉ Email này. Bạn vui lòng đăng nhập tài khoản Email để nhận mật khẩu mới.