BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN PCGD – CMC(BỘ GD&ĐT), THÔNG BÁO:
    
    Căn cứ vào tiến độ điều tra và hoàn thành số liệu được quy định tại Nghị định 20 về công tác PCGD - CMC, BĐH xin thông báo về lịch chuyển năm làm việc của hệ thống sang năm làm việc tiếp theo sẽ được thực hiện vào ngày 01/09 hàng năm. Vì vậy, đề nghị BCĐ PCGD các tỉnh căn cứ vào lịch chuyển năm này để bố trí công việc điều tra, cập nhật số liệu PCGD - CMC của địa phương cho phù hợp.


Mọi thông tin hỗ trợ, phản hồi xin liên hệ:

Tổng đài hỗ trợ: 19000101.
Quên mật khẩu ?          Đăng nhập

Hỗ trợ lấy lại mật khẩu.


Hướng dẫn lấy lại mật khẩu: Hãy nhập chính xác địa chỉ Email và tài khoản của bạn theo mẫu trên, chọn "Gửi lại mật khẩu", hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới tới địa chỉ Email này. Bạn vui lòng đăng nhập tài khoản Email để nhận mật khẩu mới.