Ban điều hành Dự án PCGD-XMC, Bộ Giáo dục và Đào tạo (BĐH) thông báo:

Ngày 21/8/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 3091/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển giao quản lý Hệ thống thông tin phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD XMC) sang cho Cục Công nghệ thông tin chủ trì quản lý, vận hành từ ngày 01/1/2016. Vậy BĐH xin thông báo và gửi thông tin liên hệ qua email: pcgd@moet.edu.vn để các đơn vị nắm được và thông tin nếu cần hỗ trợ trong quá trình cập nhật dữ liệu.


Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các đơn vị!

Quên mật khẩu ?          Đăng nhập

Hỗ trợ lấy lại mật khẩu.


Hướng dẫn lấy lại mật khẩu: Hãy nhập chính xác địa chỉ Email và tài khoản của bạn theo mẫu trên, chọn "Gửi lại mật khẩu", hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới tới địa chỉ Email này. Bạn vui lòng đăng nhập tài khoản Email để nhận mật khẩu mới.