Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Hệ thống thông tin Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ

HỆ THỐNG ĐANG BẢO TRÌ.


Thời gian bảo trì: 16/9 - 22/9/2019


Rất mong nhận được sự thông cảm của Quý Thầy/Cô!Trân trọng cảm ơn.